Stowarzyszenie "Obserwuj Zaćmienia"
powstało pod koniec 2008 roku...

... a jego założycielami są miłośnicy nauk przyrodniczych.
Uprawiamy różne zawody, mieszkamy w różnych częściach Polski, ale to co nas łączy - to naprawdę wielka pasja poznawania i obserwowania świata, podróży oraz przekazywania innym zdobytej wiedzy i prywatnych doznań.

Pierwszorzędne miejsce w naszych zainteresowaniach zajmują zaćmienia Słońca. Nie wybrzydzamy - wszystkie są piękne, intrygujące i warte szczegółowej obserwacji - częściowe, obrączkowe i całkowite. Każde z nich niesie ze sobą ogromne wrażenia bo według nas - zaćmienie Słońca jest najwspanialszym zjawiskiem jakie funduje nam Przyroda. Innymi słowy – nic piękniejszego Natura nie może nam pokazać!

Z kolei my chcemy pokazać, że Przyroda niesie ze sobą możliwość prowadzenia szeregu badań i obserwacji posiadających wartość naukową, nawet jeżeli w danej dziedzinie już niemalże wszystko zostało powiedziane. Tak właśnie jest z zaćmieniami Słońca.
Ludzkość wie o nich wszystko i prawdopodobnie obserwacja tego typu zjawisk już nie wniesie niczego przełomowego do rozwoju nauk przyrodniczych. Jednak każde zaćmienie jest inne - na przykład: Słońce z zaćmienia na zaćmienie może znajdować się w innym stopniu swojej aktywności co będzie skutkowało zmianą kształtu i wielkości korony słonecznej, odmienną ilością, wielkością i rozkładem protuberancji czy plam słonecznych, atmosfera Ziemi w różny sposób będzie reagować na spadek ilości dochodzącego promieniowania lub choćby zwierzęta zachowają się inaczej w obliczu zupełnie niespodziewanego wieczoru w samym środku słonecznego dnia.

O tym wszystkim chcemy opowiadać wskazując zjawiska zaćmień jako propozycję do głębszego zajęcia się rozmaitymi gałęziami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. Obserwacje zaćmień dają szerokie pole do popisu osobom zainteresowanym astronomią, fizyką, meteorologią, biologią, a nawet dziedzinami sztuki - na przykład fotografią.


Nasze Stowarzyszenie działa na polu popularyzacji nauki, a swoje cele realizuje poprzez:

 • obserwację i rejestrację zaćmień Słońca w kraju i za granicą,
 • prowadzenie obserwacji i pomiarów meteorologicznych w czasie zaćmień,
 • popularyzację naukowej wiedzy o zaćmieniach,
 • inspirowanie, rozwijanie oraz popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
 • inspirowanie, rozwijanie oraz popieranie zainteresowań naukowych niezrzeszonych osób zainteresowanych, w szczególności dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypraw na tereny zaćmienia Słońca,
 • współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz innymi jednostkami naukowo-badawczymi i akademickimi, współpracę ze szkołami
  i organizacjami młodzieżowymi,
 • prowadzenie różnych form szkolenia, poszerzania wiedzy i zainteresowań,
 • organizowanie spotkań popularno-naukowych i konkursów,
 • utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń
  z pokrewnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą.