Członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia
Obserwuj Zaćmienia
pragną
przybliżyć
Państwu
wiedzę
z zakresu
teorii zaćmień Słońca
oraz obserwacji
tego zjawiska.
Częściowe zaćmienie Słońca!
4 stycznia 2011,
godziny poranne...
W Polsce !!!
Serdecznie zapraszamy!
najnowsze zmiany: 28 grudnia 2010