Drogi Internauto!

Nie jest łatwo realizować śmiałe przedsięwzięcia.
Bez wsparcia z zewnątrz po prostu pewnych rzeczy nie da się zrobić, a najogólniej mówiąc, naprawdę niewiele jest osób i instytucji podzielających nasze zainteresowania i cele. Ekspedycje organizowane są po to aby zarejestrować kilkuminutowe zjawiska... przemierzamy ogromne ilości kilometrów praktycznie tylko dla chwili... Bez świateł kamer, fotoreporterów
i prasy.

A jednak znajdujemy zrozumienie i choć trudno dobrać właściwe słowa podziękowania - DZIĘKUJEMY! - bo bez tej pomocy nic by nam się nie powiodło!


Iberia Motor Company - SEAT WAWA TAXI Warszawa Toyota-Bielany Warszawa